تنگه رغز داراب استان فارس

حرکت در تنگه رغز پیش از اینکه بخواهیم پیمایش در تنگ رغز را آغاز کنیم و راهی این مکان زیبا شویم بهتر است ابتدا در مورد مسیرهای مختلف دسترسی به تنگه بدانیم. مسیر رسیدن به تنگ رغز   آدرس : استان فارس، جاده فسا-داراب، روستای حسن آباد، تنگه رغز   برای رسیدن به سرچشمه تنگ […]

ادامه مطلب